Oznámení o záměru odečíst od základu daně
odpočet na podporu výzkumu a vývoje

Mám zájem, aby společnost RESEA záměr posoudila   
* povinné údaje

Pomocí tohoto formuláře si můžete vytisknout Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Po vyplnění lze formulář vytisknout a následně odeslat na Vám příslušný správce daně. Náklady na projekt výzkumu a vývoje jsou uplatnitelné od okamžiku přijetí daného formuláře správcem daně.

Provozovatelem tohoto webu je RESEA s.r.o. Vytištěním formuláře dává subjekt formulář vyplňující souhlas provozovateli webu k seznámení se s informacemi ve formuláři uvedenými, které provozovatel může následně využít pro oslovení subjektu. Informace z formuláře nebudou sděleny nebo předány žádné třetí straně.

Rychlý kontakt: +420 534 002 450, email: info@resea.cz